Wszystkie kategorie

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

ZME (0,9 - 3,0kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem (MiniCHILLERY)
 • zakres mocy chłodniczej: 0,9 - 3,0kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna 
 • zastosowany typ sprężarki: rotacyjna
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 0°C do 30°C
 • temperatura zewnętrzna: od 0°C do 45°C

ZCM (1,9 - 6,0kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 1,9 - 6,0kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna lub zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: rotacyjna lub scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 25°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: od -5°C do 25°C (tylko dla mieszaniny wody z glikolem)
 • temperatura zewnętrzna: od 0°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -10°C do 45°C (z regulatorem prędkości obrotowej)

ZCF (5,4 - 161,5kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 5,4 - 161,5kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna lub zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: rotacyjna lub scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 25°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: od -5°C do 25°C (tylko dla mieszaniny wody z glikolem)
 • temperatura zewnętrzna: od 0°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z regulatorem prędkości obrotowej)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z regulatorem prędkości obrotowej i grzałką elektryczną)

WPE.Kc – WPE.S.Kc (18,2 - 153,0kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 18,2 - 153,0kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BT)

WPE.S.Kc (146,9 - 623,2kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 146,9 - 623,2kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPE.Mc.S.Kc (226,8 - 641,9kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 226,8 - 641,9kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPE.F.Kc-WPE.F.S.Kc (76,1 - 612,1kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 76,1 - 612,1kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • tryb freecoolingu
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu(parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 0°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPE.C.Kc (36,1 - 256,4kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 36,1 - 256,4kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPH.Ka – WPH.S.Ka (387,3 - 1206,5kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 387,3 - 1206,5kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: śrubowe
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPH.F.Ka (391,8 - 1192,5kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 391,8 - 1192,5kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: śrubowe
 • tryb freecoolingu
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (w wykonaniu standard)

WPC.Ka – WPC.U.Ka – WPC.HE.Ka (321,2 - 1398,4kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 321,2 - 1398,4kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: turbocor
 • płynna regulacja wydajności
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 4°C do 25°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 42°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (z opcją EC)

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą

WWE.Kc (51,1 - 474,6kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone wodą
 • zakres mocy chłodniczej: 51,1 - 474,6kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura chłodzącej skraplacz (wyjście): od 30°C do 55°C (w wykonaniu standard)

WWH.Ka (279,9-1227,6kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone wodą
 • zakres mocy chłodniczej: 279,9 - 1227,6kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: śrubowe
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura chłodzącej skraplacz (wyjście): od 30°C do 58°C (w wykonaniu standard)

WWC.Ka (282,2 - 2104,1kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone wodą
 • zakres mocy chłodniczej: 282,2 - 2104,1kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: turbocor
 • płynna regulacja wydajności
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 25°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura chłodzącej skraplacz (wyjście): od 20°C do 50°C (w wykonaniu standard)

Agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem

WBE.Kc (5,3 - 83,2kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 5,3 - 83,2kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją BW i RG)

WBE.Kc (48,1 - 439,8kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 48,1 - 439,8kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją BW i RG)

WBH.Ka (251,2 - 1146,8kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 252,2 - 1146,8kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: śrubowe
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją BW i RG)

 

Agregaty skraplające chłodzone powietrzem

SPE.Kc – SPE.U.Kc (6,5 - 94,9kW)

 • grupa: agregaty skraplającej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 6,5 - 94,9kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura parowania: od -10°C do 12°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

SPE.Kc – SPE.S.Kc – SPE.U.Kc (87,4 - 478,6 kW)

 • grupa: agregaty skraplającej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 87,4 - 478,6kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura parowania: od -10°C do 12°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

SPE.C.Kc (38,7 - 274,4kW)

 • grupa: agregaty skraplającej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 38,7 - 274,4kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura parowania: od -10°C do 12°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

SPX (6,7 - 135,2 kW)

 • grupa: agregaty skraplającej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 6,7 - 135,2kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • współpraca z szafami klimatyzacji precyzyjnej
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura parowania: od -10°C do 12°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

Szafy klimatyzacji precyzyjnej

SKX (7,3 - 151,7kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 7,3 - 151,7kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 18°C do 35°C
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją BW i RG)

SKX.Vs (8,3 - 48,5kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 8,3-48,5kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll z falownikiem
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od18°C do 35°C
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc - OFS.Kc - OFU.Kc) 
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc - OFS.Kc - OFU.Kc z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc - OFS.Kc - OFU.Kc z opcją BW i RG)

SKE (8,8 - 189,1kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z odległościowym agregatem skraplającym
 • zakres mocy chłodniczej: 8,8 - 189,1kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 18°C do 35°C
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (odległościowe agregaty skraplające SPX w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (odległościowe agregaty skraplające SPX z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (odległościowe agregaty skraplające SPX z opcją BF)

SKH (7,6 - 163,0kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej ze skraplaczem chłodzonym wodą
 • zakres mocy chłodniczej: 7,6 - 163,0kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 18°C do 35°C
 • temperatura wody chłodzącej (skraplacz) wyjście: od 20°C
 • temperatura wody chłodzącej (skraplacz) wyjście: poniżej 20°C (z opcją VP)
 • temperatura wody chłodzącej (skraplacz) wyjście: do 50°C

SKX.F (20,8 - 96,6kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z trybem freecoolingu
 • zakres mocy chłodniczej: 20,8 - 96,6kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 19°C do 35°C
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C

SKH.F (18,9 - 97,6kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z trybem freecoolingu
 • zakres mocy chłodniczej: 18,9 - 97,6kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • skraplacz chłodzony wodą
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 19°C do 35°C
 • temperatura wody chłodzącej wejście: od 20°C
 • temperatura wody chłodzącej wyjście: poniżej 20°C (z opcją VP)
 • temperatura wody chłodzącej wyjście: do 55°C

SKP (6,5 - 22,3kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej kompaktowe z trybem freecoolingu
 • zakres mocy chłodniczej: 6,5 - 22,3kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 20°C do 37°C

Odległościowe skraplacze i dry-coolery (chłodnice wentylatorowe)

OF.Kc - OFS.Kc - OFU.Kc (7,5 - 214,0kW)

 • grupa: skraplacze odległościowe
 • zakres mocy chłodniczej: 7,5 - 214,0kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją BW i RG)

OFC.Kc (8,7 - 114,9kW)

 • grupa: skraplacze odległościowe do wewnętrznej instalacji
 • zakres mocy chłodniczej: 8,7 - 114,9kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze OFC.Kc w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OFC.Kc z opcją BF)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OFC.Kc z opcją BW i BF)

OW - OWS - OWU - OWX (19,1 - 663,2kW)

 • grupa: chłodnice wentylatorowe ( dry-coolery)
 • zakres mocy chłodniczej: 19,1 - 663,2kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • temperatura powietrza (wyjście): do 55°C (dry-coolery OW - OWS - OWU - OWX w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (dry-coolery OW - OWS - OWU - OWX w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (dry-coolery OW - OWS - OWU - OWX z opcją RG)

Klimakonwektory wentylatorowe

Wieże chłodnicze (Ilmed Impianti)

TT (200 - 1000kW)

 • grupa: wieże chłodnicze
 • zakres mocy chłodniczej: 200 - 1000kW
 • rama: stal
 • obudowa: stal
 • wentylatory: PP (opcjonalnie aluminium)
 • złoża zraszania: PVC (opcjonalnie PP)
 • wykonanie (produkcja): w fabryce
 • woda w procesie schładzania: uzdatniona

GT (1000 - 5000kW)

 • grupa: wieże chłodnicze
 • zakres mocy chłodniczej: 1000 - 5000kW
 • rama: stal lub HDGS
 • obudowa: FRP (opcjonalnie aluminium)
 • wentylatory: aluminium (opcjonalnie PP)
 • złoża zraszania: PVC (opcjonalnie PP)
 • wykonanie (produkcja): w fabryce
 • woda w procesie schładzania: uzdatniona

NC / ST (1000 - 4500kW)

 • grupa: wieże chłodnicze
 • zakres mocy chłodniczej: 1000 - 4500kW
 • rama: stal lub stal galwanizowana
 • obudowa: stal lub FRP (opcjonalnie aluminium)
 • wentylatory: aluminium (opcjonalnie PP)
 • złoża zraszania: PP (opcjonalnie PP - HT)
 • wykonanie (produkcja): w fabryce
 • woda w procesie schładzania: tzw. zanieczyszczona woda

GTP (1000 - 5000kW)

 • grupa: wieże chłodnicze
 • zakres mocy chłodniczej: 1000 - 5000kW
 • rama: prasowane FRP (prasowane włókno szklane)
 • obudowa: FRP
 • wentylatory: aluminium (opcjonalnie PP)
 • złoża zraszania: PVC (opcjonalnie PP)
 • wykonanie (produkcja): w fabryce

Oczyszczacze powietrza (AIRFIX)