GTP (1000 - 5000kW)

  • grupa: wieże chłodnicze
  • zakres mocy chłodniczej: 1000 - 5000kW
  • rama: prasowane FRP (prasowane włókno szklane)
  • obudowa: FRP
  • wentylatory: aluminium (opcjonalnie PP)
  • złoża zraszania: PVC (opcjonalnie PP)
  • wykonanie (produkcja): w fabryce

Dział produktu: Wieże chłodnicze (Ilmed Impianti)