Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem

Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem przeznaczone są do instalacji zewnętrznej lub wewnętrznej i schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych lub technologicznych. Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego daje możliwość skonfigurowania agregatu dla indywidualnych rozwiązań (agregaty o tej samej wydajności chłodniczej ale różnym wykonaniu mogą się różnić typem zastosowanych sprężarek, wentylatorów, sposobem regulacji prędkości obrotowej wentylatorów, wymienników a w niektórych przypadkach także wielkością obudowy). Agregaty mogą być dodatkowo wyposażane w pompę obiegową oraz zasobnik wody lodowej. Niektóre modele można wyposażyć w dodatkowy wymiennik po stronie tłocznej sprężarki umożliwiający częściowy, bądź całkowity odzysk ciepła skraplania i np. podgrzewać wodę na potrzeby użytkowe. Praca w trybie freecoolingu (możliwa tylko w niektórych modelach przy zastosowaniu dodatkowego wymiennika  wraz z zaworem trójdrogowym) pozwala zaś na schładzania wody (glikolu) przy niskich temperaturach zewnętrznych bez konieczności załączania sprężarek co powoduje diametralne zmniejszenie poboru energii. Każdy model wyposażony jest standardowo w panel elektryczny i mikroprocesor sterujący nadzorujący parametry schładzanej wody (glikolu) i pracę poszczególnych podzespołów. Podłączenie agregatów do zewnętrznego systemu nadzoru można uzyskać dzięki bogatemu wyborowi interfejsów i kart BMS. Przed opuszczeniem fabryki każdy agregat jest specjalnie testowany (sprawdzenie podłączeń oraz szczelności obiegu chłodniczego i wodnego a także podłączeń elektrycznych) a jego obiegi chłodnicze są napełnione odpowiednim czynnikiem i niezamarzającym olejem.

ZME (0,9 - 3,0kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem (MiniCHILLERY)
 • zakres mocy chłodniczej: 0,9 - 3,0kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna 
 • zastosowany typ sprężarki: rotacyjna
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 0°C do 30°C
 • temperatura zewnętrzna: od 0°C do 45°C

ZCM (1,9 - 6,0kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 1,9 - 6,0kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna lub zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: rotacyjna lub scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 25°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: od -5°C do 25°C (tylko dla mieszaniny wody z glikolem)
 • temperatura zewnętrzna: od 0°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -10°C do 45°C (z regulatorem prędkości obrotowej)

ZCF (5,4 - 161,5kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 5,4 - 161,5kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna lub zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: rotacyjna lub scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 25°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: od -5°C do 25°C (tylko dla mieszaniny wody z glikolem)
 • temperatura zewnętrzna: od 0°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z regulatorem prędkości obrotowej)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z regulatorem prędkości obrotowej i grzałką elektryczną)

WPE.Kc – WPE.S.Kc (18,2 - 153,0kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 18,2 - 153,0kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BT)

WPE.S.Kc (146,9 - 623,2kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 146,9 - 623,2kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPE.Mc.S.Kc (226,8 - 641,9kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 226,8 - 641,9kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPE.F.Kc-WPE.F.S.Kc (76,1 - 612,1kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 76,1 - 612,1kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • tryb freecoolingu
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu(parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 0°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPE.C.Kc (36,1 - 256,4kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 36,1 - 256,4kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPH.Ka – WPH.S.Ka (387,3 - 1206,5kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 387,3 - 1206,5kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: śrubowe
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

WPH.F.Ka (391,8 - 1192,5kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 391,8 - 1192,5kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: śrubowe
 • tryb freecoolingu
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (w wykonaniu standard)

WPC.Ka – WPC.U.Ka – WPC.HE.Ka (321,2 - 1398,4kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 321,2 - 1398,4kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: turbocor
 • płynna regulacja wydajności
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 4°C do 25°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 42°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (z opcją EC)