WPE.C.Kc (36,1 - 256,4kW)

  • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
  • zakres mocy chłodniczej: 36,1 - 256,4kW
  • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
  • zastosowany typ sprężarki: scroll
  • czynnik chłodniczy: R410A
  • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
  • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
  • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
  • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
  • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

Dział produktu: Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem