Odległościowe skraplacze i dry-coolery (chłodnice wentylatorowe)

Odległościowe skraplacze służą do skraplania czynnika chłodniczego (freonu) i mogą być przeznaczone do zewnętrznej lub wewnętrznej instalacji. Współpracują z szafami klimatyzacji precyzyjnej lub agregatami wody lodowej (bezskraplaczowymi). W zależności od zapotrzebowania dostępne są modele z jednym lub dwoma obiegami chłodniczymi, z poziomą lub pionową konfiguracją przepływu powietrza.

Dry-coolery (chłodnice wentylatorowe) służą do schładzania wody (glikolu). Przeznaczone są do zewnętrznej instalacji i współpracy z szafami klimatyzacji precyzyjnej ze skraplaczami chłodzonymi wodą lub agregatami wody lodowej chłodzonymi wodą. W zależności od zapotrzebowania dostępne są modele z poziomą lub pionową konfiguracją przepływu powietrza.

OF.Kc - OFS.Kc - OFU.Kc (7,5 - 214,0kW)

 • grupa: skraplacze odległościowe
 • zakres mocy chłodniczej: 7,5 - 214,0kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją BW i RG)

OFC.Kc (8,7 - 114,9kW)

 • grupa: skraplacze odległościowe do wewnętrznej instalacji
 • zakres mocy chłodniczej: 8,7 - 114,9kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze OFC.Kc w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OFC.Kc z opcją BF)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OFC.Kc z opcją BW i BF)

OW - OWS - OWU - OWX (19,1 - 663,2kW)

 • grupa: chłodnice wentylatorowe ( dry-coolery)
 • zakres mocy chłodniczej: 19,1 - 663,2kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • temperatura powietrza (wyjście): do 55°C (dry-coolery OW - OWS - OWU - OWX w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (dry-coolery OW - OWS - OWU - OWX w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (dry-coolery OW - OWS - OWU - OWX z opcją RG)