Agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem

Agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem są przeznaczone do wewnętrznej instalacji i schładzania wody (glikolu) na potrzeby systemów klimatyzacyjnych, chłodniczych lub technologicznych. Szeroki zakres wyposażenia dodatkowego daje możliwość skonfigurowania agregatu dla indywidualnych rozwiązań. Przy zastosowaniu dodatkowych wymienników po stronie tłocznej sprężarek, można odzyskiwać ciepło skraplania (w wersji częściowego lub całkowitego odzysku ciepła) i np. podgrzewać wodę na potrzeby użytkowe. Każdy model wyposażony jest standardowo w panel elektryczny i mikroprocesor sterujący nadzorujący parametry schładzanej wody (glikolu) i pracę poszczególnych podzespołów. Podłączenie agregatów do zewnętrznego systemu nadzoru można uzyskać dzięki bogatemu wyborowi interfejsów i kart BMS. Przed opuszczeniem fabryki każdy agregat jest specjalnie testowany i napełniony odpowiednim niezamarzającym olejem (obieg chłodniczy jest napełniony azotem).

WBE.Kc (5,3 - 83,2kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 5,3 - 83,2kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją BW i RG)

WBE.Kc (48,1 - 439,8kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 48,1 - 439,8kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją BW i RG)

WBH.Ka (251,2 - 1146,8kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 252,2 - 1146,8kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: śrubowe
 • czynnik chłodniczy: R134A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją BW i RG)