Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Szafy klimatyzacji precyzyjnej są przeznaczone do pracy w centrach informatycznych, technologicznych i telekomunikacyjnych oraz wszędzie tam gdzie konieczne jest utrzymanie parametrów powietrza w małym przedziale zmian (np. archiwa, laboratoria itp.). Wysoka jakość zastosowanych podzespołów szaf  pozwala na niezawodną pracę i  kontrolę temperatury i wilgotności w pomieszczeniu z dużą precyzją. Szeroki zakres opcji wyposażenia dodatkowego daje możliwość skonfigurowania szafy dla indywidualnych rozwiązań. W niektórych modelach możliwość pracy w trybie freecoolingu (dodatkowa chłodnica wodna wraz z zaworem trójdrogowym) pozwala zaś na pracę szafy przy niskich temperaturach zewnętrznych bez konieczności załączania sprężarek co powoduje diametralne zmniejszenie poboru energii. Zdejmowalne płyty maskujące frontowe szaf umożliwiają łatwą inspekcję i dostęp konserwacyjny. Podłączenie szaf do zewnętrznego systemu nadzoru można uzyskać dzięki bogatemu wyborowi interfejsów i kart BMS.

SKX (7,3 - 151,7kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 7,3 - 151,7kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 18°C do 35°C
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją BW i RG)

SKX.Vs (8,3 - 48,5kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z odległościowym skraplaczem
 • zakres mocy chłodniczej: 8,3-48,5kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll z falownikiem
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od18°C do 35°C
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc - OFS.Kc - OFU.Kc) 
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc - OFS.Kc - OFU.Kc z opcją RG)
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc - OFS.Kc - OFU.Kc z opcją BW i RG)

SKE (8,8 - 189,1kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z odległościowym agregatem skraplającym
 • zakres mocy chłodniczej: 8,8 - 189,1kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 18°C do 35°C
 • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (odległościowe agregaty skraplające SPX w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (odległościowe agregaty skraplające SPX z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (odległościowe agregaty skraplające SPX z opcją BF)

SKH (7,6 - 163,0kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej ze skraplaczem chłodzonym wodą
 • zakres mocy chłodniczej: 7,6 - 163,0kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 18°C do 35°C
 • temperatura wody chłodzącej (skraplacz) wyjście: od 20°C
 • temperatura wody chłodzącej (skraplacz) wyjście: poniżej 20°C (z opcją VP)
 • temperatura wody chłodzącej (skraplacz) wyjście: do 50°C

SKX.F (20,8 - 96,6kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z trybem freecoolingu
 • zakres mocy chłodniczej: 20,8 - 96,6kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 19°C do 35°C
 • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C

SKH.F (18,9 - 97,6kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej z trybem freecoolingu
 • zakres mocy chłodniczej: 18,9 - 97,6kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • skraplacz chłodzony wodą
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 19°C do 35°C
 • temperatura wody chłodzącej wejście: od 20°C
 • temperatura wody chłodzącej wyjście: poniżej 20°C (z opcją VP)
 • temperatura wody chłodzącej wyjście: do 55°C

SKP (6,5 - 22,3kW)

 • grupa: szafy klimatyzacji precyzyjnej kompaktowe z trybem freecoolingu
 • zakres mocy chłodniczej: 6,5 - 22,3kW
 • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura w pomieszczeniu: od 20°C do 37°C