WBE.Kc (48,1 - 439,8kW)

  • grupa: agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem
  • zakres mocy chłodniczej: 48,1 - 439,8kW
  • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
  • zastosowany typ sprężarki: scroll
  • czynnik chłodniczy: R410A
  • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
  • temperatura glikolu (parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
  • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze w wykonaniu standard)
  • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją RG)
  • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze z opcją BW i RG)

Dział produktu: Agregaty wody lodowej z odległościowym skraplaczem