OF.Kc - OFS.Kc - OFU.Kc (7,5 - 214,0kW)

  • grupa: skraplacze odległościowe
  • zakres mocy chłodniczej: 7,5 - 214,0kW
  • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
  • czynnik chłodniczy: R410A
  • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc w wykonaniu standard)
  • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją RG)
  • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OF.Kc – OFS.Kc – OFU.Kc z opcją BW i RG)

Dział produktu: Odległościowe skraplacze i dry-coolery (chłodnice wentylatorowe)