OFC.Kc (8,7 - 114,9kW)

  • grupa: skraplacze odległościowe do wewnętrznej instalacji
  • zakres mocy chłodniczej: 8,7 - 114,9kW
  • przeznaczenie: instalacja wewnętrzna
  • czynnik chłodniczy: R410A
  • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 42°C (odległościowe skraplacze OFC.Kc w wykonaniu standard)
  • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 42°C (odległościowe skraplacze OFC.Kc z opcją BF)
  • temperatura zewnętrzna: od -40°C do 42°C (odległościowe skraplacze OFC.Kc z opcją BW i BF)

Dział produktu: Odległościowe skraplacze i dry-coolery (chłodnice wentylatorowe)