WPE.F.Kc-WPE.F.S.Kc (76,1 - 612,1kW)

 • grupa: agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem
 • zakres mocy chłodniczej: 76,1 - 612,1kW
 • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
 • zastosowany typ sprężarki: scroll
 • tryb freecoolingu
 • czynnik chłodniczy: R410A
 • temperatura wody lodowej (parowacz) wyjście: od 5°C do 15°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura glikolu(parowacz) wyjście: poniżej 5°C (z opcją VB)
 • temperatura zewnętrzna: od 0°C do 45°C (w wykonaniu standard)
 • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
 • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

Dział produktu: Agregaty wody lodowej chłodzone powietrzem