TKG / TRK / IC / FC (>5000kW)

  • grupa: wieże chłodnicze
  • zakres mocy chłodniczej: >5000kW
  • rama: beton, stal galwanizowana lub prasowane FRP
  • obudowa: beton lub FRP
  • wentylatory: FRP (opcjonalnie aluminium)
  • złoża zraszania: PVC (opcjonalnie PP)
  • wykonanie (produkcja): budowa i montaż na miejscu instalacji

Dział produktu: Wieże chłodnicze (Ilmed Impianti)