SPE.Kc – SPE.S.Kc – SPE.U.Kc (87,4 - 478,6 kW)

  • grupa: agregaty skraplającej chłodzone powietrzem
  • zakres mocy chłodniczej: 87,4 - 478,6kW
  • przeznaczenie: instalacja zewnętrzna
  • zastosowany typ sprężarki: scroll
  • czynnik chłodniczy: R410A
  • temperatura parowania: od -10°C do 12°C (w wykonaniu standard)
  • temperatura zewnętrzna: od 15°C do 45°C (w wykonaniu standard)
  • temperatura zewnętrzna: od -8°C do 45°C (z opcją BT)
  • temperatura zewnętrzna: od -20°C do 45°C (z opcją BF)

Dział produktu: Agregaty skraplające chłodzone powietrzem